Ấn phẩm:

Nghiên cứu mô hình quản lý tài chính hỗ trợ trọn gói đối với xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam

Xem mô tả

21

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày khái niệm và thực tế triển khai hỗ trợ trọn gói ở Việt Nam và trên thế giới. Phân tích bối cảnh và cơ chế triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia 135, 30A; Đánh giá, so sánh hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo.
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Thái, Thu Hương
Nhà xuất bản
Lao động
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép