Ấn phẩm:

Kế toán hoạt động thu chi tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Xem mô tả

19

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán hoạt động thu chi, phân tích thực trạng và các giải pháp, điều kiện thực hiện giải pháp trong hoạt động thu chi tại bệnh viện Việt Đức
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Đỗ, Thu Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép