Ấn phẩm:

Giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

59

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận về trọng tài thương mại và thủ tục tố tụng trọng tài thương mại; phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại tại Viac
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Hoàng, Thanh Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép