Ấn phẩm:

Quản lý rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu quả tươi của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Quốc

Xem mô tả

11

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận về quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Tập đoàn xuất -khẩu Chánh Thu và Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu.
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Hải Thanh
Nguyễn, Thị Thanh
Lâm, Thị Phương Thảo
Trịnh, Thị Sen
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép