Ấn phẩm:

Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Ắc quy Green Cao Bằng

Xem mô tả

48

Xem & Tải

24

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Ắc quy Green Cao Bằng
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hoàng, Thị Hà Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép