Ấn phẩm:

Quản trị thị trường chiến lược của công ty cổ phần hóa dầu quân đội

Xem mô tả

18

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị thị trường chiến lược của công ty cổ phần hóa dầu quân đội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Trần, Văn Thái
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép