Ấn phẩm:

Luật phòng, chống tham nhũng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giới thiệu toàn văn Luật Phòng chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Việt Nam
Nhà xuất bản
Tệp tin
200

931307cf-bf9e-42f1-8d03-0c9b2aa8fdc6.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 228.14 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép