Ấn phẩm:

Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xem mô tả

11

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Nghiên cứu các phương pháp định giá quyền chọn trên thế giới, nghiên cứu áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đưa ra khuyến nghị về việc lựa chọn phương pháp định giá quyền chọn cho các chuyên gia phân tích tài chính, nhà đầu tư.
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Văn Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép