Ấn phẩm:

Truyền thông thương hiệu bia trúc bạch của công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Hà Nội (Habeco)

Xem mô tả

22

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông thương hiệu cho sản phẩm bia Trúc Bạch tại công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Sinh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép