Ấn phẩm:

Quản trị bán hàng trực tuyến tại thị trường Việt Nam của Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viette

Xem mô tả

133

Xem & Tải

80

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về quản trị bán hàng trực tuyến. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng trực tuyến của Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel tại thị trường Việt nam
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Hoàng, Cao Cường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép