Ấn phẩm:

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại công ty xi măng Vicem Bút Sơn

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng, đưa ra các kết luận nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Lê, Thị Diệu Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép