Ấn phẩm:

Ứng dụng mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) và mô hình tự hồi quy phương sai có điều kiện mở rộng (GARCH) trong dự báo biến động tỷ giá ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

17

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Vũ, Thị Huyền Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép