Ấn phẩm:

Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây

Xem mô tả

6

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lí luận về phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép