Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tài chính của công ty Cổ phần FPT

Xem mô tả

63

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp các quan điểm và giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần FPT
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Xuân Tùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép