Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro trong quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Tân Cả Lợi

Xem mô tả

34

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trịnh, Duy Nam
Phan, Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép