Ấn phẩm:

Incoterms 2010

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Giới thiệu toàn văn Incoterms 2010 - Các qui tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa có hiệu lực từ 01/01/2011
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Phòng, Thương Mại Quốc
Nhà xuất bản
Tệp tin
200

6a174e52-ec50-489a-992c-26b65acb4696.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 2.15 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 6 Lượt tải: 1

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép