Ấn phẩm:

Quản lý đầu tư trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Khổng, Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép