Ấn phẩm:

Đề cương bài giảng Quản trị tài chính các tổ chức phi lợi nhuận

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

39

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Bộ môn Quản trị tài chính
Nhà xuất bản
Nxb. Hà Nội
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép