Ấn phẩm:

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Sách trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, những lí luận cơ bản về tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm, tài chính đối ngoại.
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Đinh, Văn Sơn
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép