Ấn phẩm:

Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước viên 1980)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Toàn văn Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước viên 1980)
Mô tả
Năm xuất bản
1980
Tác giả
Liên hiệp quốc
Nhà xuất bản
Tệp tin

83e6b5ef-bfcc-472f-99f1-ac7dec962fbd.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 315.66 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép