Ấn phẩm:

Quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở khoa học về quản lĩ quĩ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quản lí quĩ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Đinh, Thị Hậu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép