Ấn phẩm:

Vượt rào cản kỹ thuật cho hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam: Định hướng một số thị trường trọng điểm

Xem mô tả

11

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Đề cập đến cơ sở lý luận về rào cản kỹ thuật theo cam kết WTO đối với sản phẩm may mặc xuất khẩu Việt Nam. Trình bày tổng quan tình hình xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam giai đoạn 1992 - 2011. Thực trạng vượt rào cả
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Nguyễn, Hoàng
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép