Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thươ
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép