Ấn phẩm:

Giáo trình quản trị lễ tân khách sạn

Xem mô tả

578

Xem & Tải

116

Tóm tắt
Cung cấp những kiến thức và trang bị những kĩ năng nghiệp vụ lễ tân, quản trị tác nghiệp lễ tân, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất, quản lí doanh thu và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận lễ tân trong khách sạn
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép