Ấn phẩm:

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Xem mô tả

1111

Xem & Tải

455

Tóm tắt
Trình bày những kiến thức chung về toàn cầu hóa, phân tích môi trường kinh doanh quốc tế, chiến lược kinh doanh quốc tế, phương pháp phân tích và lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các kiến thức, kĩ năng quản trị các hoạt động trong doanh
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nhà xuất bản
Nxb Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép