Ấn phẩm:

Giáo trình nguyên lý thống kê

Xem mô tả

994

Xem & Tải

268

Tóm tắt
Trình bày những vấn đề chung về thông kê học, điều tra học thống kê, tổng hợp thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, hồi quy và tương quan, dãy số thời gian, chỉ số, điều tra chọn mẫu
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đặng, Văn Lương
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép