Ấn phẩm:

Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏtrên địa bàn huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thu Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép