Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua điện thoại di động của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua điện thoại di động của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua điện thoại di động của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - ch
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Võ, Thanh Tiến
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép