Ấn phẩm:

Quy trình đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu với đối tác Hàn Quốc của công ty tnhh Hekami Việt Nam

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Mai, Thanh Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép