Ấn phẩm:

Chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank chi nh
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Lê, Công Định
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép