Ấn phẩm:

Giáo trình quản trị chất lượng

Xem mô tả

919

Xem & Tải

408

Tóm tắt
Tổng quan về chất lượng và quản trị chất lượng. Những vấn đề về quản trị chất lượng trong tổ chức, quản trị chất lượng dịch vụ, các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng , các mô hình quản trị chất lượng, triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Đỗ, Thị Ngọc
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép