Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua đồ dùng học tập ngẫu hứng trên sàn thương mại điện tử Shopee của sinh viên khối ngành kinh tế tại Hà Nội

Xem mô tả

16

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phùng, Thị Thanh Huyền
Dương, Thị Hà Vy
Dương, Thị Thùy Linh
Ngô, Thị Hạnh
Nguyễn, Trung Kiên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép