Ấn phẩm:

Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông

Xem mô tả

10

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam ở các nước tiểu vùng sông Mê Kông
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Phạm, Văn Kiệm
Nhà xuất bản
Công Thương
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép