Ấn phẩm:

Tin học quản trị kinh doanh thương mại, dịch vụ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Nội dung sách đề cập tới: tin học quản trị kinh doanh thương mại- dịch vụ; quản trị sổ dữ liệu trên MVT; kĩ thuật lập trình Foxpro; cài đặt và khai thác một số bài toán quản trị trên MVT.
Mô tả
Năm xuất bản
2000
Tác giả
Ngô, Thế Khanh
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép