Ấn phẩm:

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean

Xem mô tả

6

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày tổng quan về thuận lợi hóa thương mại của một quốc gia trong khu vực hội nhập. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean đến năm 2025
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm, Văn Kiệm
Nhà xuất bản
Công Thương
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép