Ấn phẩm:

Quản trị thị trường chiến lược mặt hàng máy tính Acer của công ty TNHH phân phối FPT

Xem mô tả

10

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản trị thị trường chiến lược của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị thị trường chiến lược dịch vụ phân phối máy tính Acer của công ti TNHH phân phối FPT.
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Đình Quỳnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép