Ấn phẩm:

Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần bưu chính VTS Việt Nam

Xem mô tả

33

Xem & Tải

18

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Dương, Thị Ngọc Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép