Ấn phẩm:

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Mỹ Đức, tp Hà
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Ứng, Văn Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép