Ấn phẩm:

Nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp xuất khẩu chè nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lí luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp xuất khẩu chè nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật quốc tế
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Thị Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép