Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch cuối tuần của sinh viên trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

21

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Trình bày tổng quan nghiên cứu và lý luận về hành vi du lịch cuối tuần của sinh viên; Phương pháp nghiên cứu đề tài. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch cuối tuần của sinh viên trên địa bàn Hà Nội và Giải pháp và kiến nghị.
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thảo
Phạm, Thị Thùy Linh
Chu, Văn Minh
Đoàn, Thị Thu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

Khoa KSDL, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2023, -630ZTLPH.pdf

Dung lượng: 1.24 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 10 Lượt tải: 10

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép