Ấn phẩm:

Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Xem mô tả

14

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thành Luân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép