Ấn phẩm:

Quản lý bán hàng đa cấp tại Việt Nam

Xem mô tả

33

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp, kinh nghiệm bán hàng đa cấp tại các quốc gia. Thực trạng và định hướng đổi mới quản lý bán hàng đa cấp tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Công Đoàn
Nhà xuất bản
Tài chính
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép