Ấn phẩm:

Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và xây dựng thương mại Việt Giáp

Xem mô tả

60

Xem & Tải

18

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và xây dựng thương mại Việt Giáp
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Cấn, Thị Tố Uyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép