Ấn phẩm:

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn

Xem mô tả

172

Xem & Tải

64

Tóm tắt
Sách gồm 4 chương, giới thiệu về nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ bàn và nghiệp vụ bar.
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Nguyễn, Thị Tú
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép