Ấn phẩm:

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lê, Thị Yến
Đặng, Trung Hiếu
Lê, Thị Phương Linh
Phạm, Vũ Lan Hương
Nguyễn, Hữu Hùng Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép