Ấn phẩm:

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long.
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Vũ, Thị Thuý Hằng
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép