Ấn phẩm:

Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ TSC Việt Nam

Xem mô tả

44

Xem & Tải

32

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đinh, Thị Tú Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TH.5710.pdf

Dung lượng: 2.36 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 29 Lượt tải: 3

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép