Ấn phẩm:

Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn phù hợp với cam kết trong Hiệp định CPTPP

Xem mô tả

6

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng đề xuất giải pháp bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn phù hợp với cam kết trong hiệp định CPTPP
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Ngọc Diệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép