Ấn phẩm:

Phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng gỗ ép sang thị trường trung quốc của công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế tài lộc khi tham gia hiệp định ACFTA

Xem mô tả

11

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bùi, Đức Mạnh
Lê, Quốc Cường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép