Ấn phẩm:

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Thương mại.

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về giáo dục thể chất trong trường học; phân tích thực trạng dạy và học, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Thương mại
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Đức Tiến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép